Diller

İdari Personel

Sivil Havacılık Yüksek Okulu İdari Personel

 

Mahmut ORMANOĞLU

Yüksekokul Sekreteri

E-Posta : mormanoglu@firat.edu.tr

Tel : 8982/8999

 

Özgül KARA

Şef

(Bölüm Sekreteri, İdari İşler)

E-Posta : okara@firat.edu.tr

Tel : 8980

 

İlhami GÜRBÜZ

Teknisyen

E-Posta : igurbuz@firat.edu.tr

Tel : 8997

 

Murat SERÇEK

Bilgisayar İşletmeni

(Personel, Yazı ve Öğrenci İşleri)

E-Posta : msercek@firat.edu.tr

Tel : 8992

 

Hakan SUİÇER

Bilgisayar İşletmeni

(Mali İşler, Satın Alma, Taşınır Kayıt Kontrol)

E-Posta : hsuicer@firat.edu.tr

Tel : 8993

 

Mustafa YILDIRIM

Memur

E-Posta : mustafa.yildirim@firat.edu.tr

Tel : 8979

 

Uğur SERTKAYA

Şoför

E-Posta : usertkaya@firat.edu.tr

Tel : 

 

Emin YILDIZ

Hizmetli

Tel : 8996
 

Bülent ANDIÇ

Hizmetli

Tel : 8996
 

Yusuf DEMİRDAĞ

Hizmetli

Tel : 8996

 

 

Türkçe