Diller

Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Öğrenci Alıyor!

Yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması konusundaki teklifler 17/03/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Fırat Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Elektrik-Elektronik Bölümünün öğrenci alması uygun görülmüştür. Kamuoyuna duyurulur.

EK-1

EK-2

Türkçe