Diller

Dokümanlar

Yönetmelik ve Yönergeler


S.No

Adı

İlk Yayın Tarihi

Son Güncelleme Tarihi

Kapsadığı Öğrenciler
1 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 03.07.2013 26.07.2017 Tüm Öğrenciler (Tıp ve Diş Hek. Fak. hariç)
2 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Ait Senato Esasları 08.11.2013 10.06.2016

2015-2016/9.11

Senato Kararı
2013-2014 Giriş ve sonrası
3 Ortak Ders Yönergesi 30.03.2015

2014-2015/10.15

Senato Kararı
30.03.2015

2014-2015/10.15

Senato Kararı
 
4

Yaz Okulu Yönetmeliği

30.03.2015

2014-2015/10.14

Senato Kararı
10.06.2016

2015-2016/9.11

Senato Kararı
 
5

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

04.12.2014 Tarih ve 28431 Sayılı Resmi Gazete 30.09.2015 Tarih ve 29488 Sayılı Resmi Gazete  

6
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-2009 02.01.2005 21.07.2009 2009-2011

7
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) Uygulama Yönergesi

01.06.2011


 


 

8
Dörtlük-Yüzlük Sistem Not Dönüşüm Tablosu (F.Ü.) 1.7.2013

 


 


 
9 Çift Anadal ve Yandal Yönergesi      

Ders Muafiyeti Dilekçe Örneği

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği

Staj Belgeleri

Türkçe