Diller

SHY-66 Genel Bilgi

SHY-66 lisansı, Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş lisans olup, sivil hava araçlarına bakım yapacak bakım personeli için düzenlenecek lisanslara ilişkin usul ve esasları belirler.

30/10/2013 tarih ve 28806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Yönetmeliği SHY-66’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı" (SHT-66), 13/05/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkçe