Diller

Yönetmelikler ve Dokümanlar

Hava Aracı Bakım Personeli Lisansı Talimatı (SHT-66)

Hava Aracı Bakım Personeli Yönetmeliği (SHY 66-01) Sınav Talimatı

Türkçe