Diller

Sık Sorulan Sorular

1.       Uçak teknisyenleri ne iş yapar?
CEVAP: Uçaklar bakım merkezlerinde değişik safhalarda yapılması zorunlu bakımlara girerler. Uçak Teknisyenleri de yetkileri dâhilinde bu bakım işlemlerine bizzat katılarak ilgili bakım kartlarında bulunan komponentlerin bakımını ve arıza giderme işlemlerini yaparlar.

 

2.      Uçak teknisyenliği için yaş sınırı var mıdır?
CEVAP:  18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

 

3.      Uçak teknisyeni olmak için hangi okullara gidilir?
CEVAP:  Uçak Bakımı Bölümü bulunan Meslek Liseleri, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulları ve Sivil Havacılık Yüksekokulları’na gidilir.

 

4.      Uçak teknisyenliği eğitiminde ne tür dersler işlenir?
CEVAP:  Temel uçak teorik ve pratik derslerinin yanında İnsan Faktörleri ve Havacılık Kuralları, yabancı dil gibi dersler işlenir. 
Sivil Havacılık Yüksek Okulları’nda ise temel mühendislik dersleri ve yukarıda belirtilen dersler ileri seviyede işlenir.
 

5.      Havacılık sektöründe lisans ne anlama gelmektedir?
CEVAP:  Hava aracı bakım lisansı kişinin yetkilendirildiği uçak üzerinde bakım ve arıza giderme işlemleri için onaylayıcı personel yetkisinin verilebilmesi için gerekli resmi belgedir.

 

6.      Hava Aracı Bakım Lisansı sahibi olmanın avantajları nelerdir?
CEVAP:  Lisans sahibi olan teknisyenler onaylayıcı personel olup, tecrübeyle birlikte daha üst noktalara ulaşabilirler, dolayısıyla maddi olarak da daha iyi şartlara kavuşabilirler.

 

7.      Lisans sahibi olmadan da teknisyen olarak uzun yıllar çalışılabilir mi?
CEVAP:  Evet.

 

8.      Uçak teknisyeni olmak için sınava girmek gerekir mi?
CEVAP:  Evet. Talep edilen kategoriye uygun modül sınavlarına girmek ve gerekli bakım deneyimini sağlamak gereklidir.

 

9.      Hava Aracı Bakım Lisansı Modül sınavları paralı mı?
CEVAP: Evet.

 

10.  Sınavlara birden fazla sayıda girme hakkı var mı?
CEVAP: Evet.

 

11.  Uçak teknisyeni olmak için Sağlık Raporu isteniyor mu?
CEVAP:  Hayır.

 

12.  İlköğretim mezunuyum? Uçak teknisyeni olabilir miyim?
CEVAP:  Evet.

 

13.  Uçak teknisyenleri kaç çeşit yetkiye sahiptir?
CEVAP:  Uçak teknisyenleri sahip oldukları lisans ve tecrübeye göre A, B1, B2 veya C yetkilerine sahiptir.

 

14.  Uçak teknisyeni ile mekanik arasındaki fark nedir?
CEVAP:  Uçak teknisyeni sahip olduğu onaylayıcı personel lisansındaki yetkileri kullanır. Mekanik ise sadece onun nezaretinde çalışabilir.

 

15.  Mekaniklikten uçak teknisyenliğine nasıl geçilir?
CEVAP:  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu tecrübe süreleri dolup, modül sınavları geçildikten sonra uçak teknisyenliğine geçiş yapılabilir.

 

16.  Havacılık sektöründe uçak teknisyenine çok fazla ihtiyaç var mı?
CEVAP: Sektörde eleman ihtiyacı vardır.

 

17.  Teknisyenlik gelecek vadeden bir iş midir?
CEVAP:  Evet. Günümüzde sektörde yetişmiş kalifiye elemana ihtiyaç vardır. Gelecekte ise havacılık sektörünün hızla büyümesi teknisyen ihtiyacının devam edeceğini göstermektedir.

 

18.  Uçak teknisyenliğinin günümüzde maddi olarak getirisi ne durumdadır?
CEVAP:  Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de tecrübe gelir açısından önemlidir. Mesleğe yeni başlayanla yıllarını bu mesleğe vermiş kişiler arasında belirli bir ücret farkı vardır. Günümüz şartlarında yeni teknisyen de olsanız gelir seviyesi Türkiye ortalamasının üzerindedir.

 

19.  Bu mesleğin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
CEVAP:  Nispeten daha iyi para kazanabilme imkânı, uçuş imkânlarının olması avantaj olarak değerlendirile bilinir. Çok sıcak ve soğuk havada dahi dış mekanlarda çalışılabilmesi ve nispeten yoğun bir fiziksel aktivite içerebilecek bir iş olması da dezavantaj olarak değerlendirile bilinir.

 

20.  Bir süre bu işi yaptıktan sonra başka bir sektöre geçiş imkânı var mı?
CEVAP:  Motor, elektronik, elektrik vs. gibi teknik işlerin olduğu sektörlerde çalışma imkanı olabilir.

 

21.  Bu meslekte fiziksel güce ihtiyaç var mı?
CEVAP:  Çok ağır şartlarda çalışılmasa da fiziksel aktivite gerektiren bir iştir.

 

22.  Fiziksel olarak özrü olan birisi bu mesleği yerine getirebilir mi?
CEVAP: Fiziksel özür durumuna ve seviyesine bağlı olarak fiziksel aktivite içermeyen uçak bakımına destek görevlerini yapabilirler.

 

23.  Bayan teknisyenler her görevde çalışabilir mi?
CEVAP:  Evet, kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir.

 

24.  Uçak teknisyenliği kaç yaşına kadar devam ettirilebilir?
CEVAP:  Gerekli fiziksel faaliyetin karşılanabileceği yaşa kadar devam ettirile bilinir.

 

25.  Bu meslekte ne kadar yükselebilirim?
CEVAP:  Sınavlara girip onaylayıcı personel lisansı alındıktan sonra tecrübeyle birlikte yükselme şansı vardır.

 

26.  Uçak teknisyenliğinden pilotluğa geçiş yapılabilir mi?
CEVAP:  Evet. İlgili teorik ve pratik dersleri gördükten sonra, öngörülen sınavlar da geçildiği takdirde pilot olma imkânı vardır.

 

27.  Firma içinde uçak teknisyenliğinden başka birimlere geçiş imkânı var mı?
CEVAP: İlgili şirkete bağlı olmakla birlikte geçiş yapılması mümkündür.

 

28.  Uçak teknisyenleri uçuş yapar mı?
CEVAP: İhtiyaca göre uçuşa katılırlar.

 

29.  Vardiyalı çalışma var mı?
CEVAP:  Çalışılan firmaya bağlı olarak vardiyalı çalışma şekli vardır.

 

30.  Uçak bakım teknisyenliğinin riskleri var mıdır?
CEVAP: Bu meslek iyi bilgi, tecrübe, yabancı dil (İngilizce) ve azami derecede dikkat isteyen bir meslektir. Özellikle uçak üzerinde çalışılması sebebiyle daha çok kurallara uymayı ve dikkat göstermeyi zorunlu kılar.
Tabi ki birçok meslekte çeşitli risklerin olduğu gibi uçak teknisyenliğinin de riskleri mevcuttur. Bunları özetlersek yüksekte çalışmak, dar yerlerde çalışmak, yüksek takatli motorlarda çalışmak, yüksek seviyede gürültülü ortamda çalışmak, uzun dönemde sağlığa etkisi tam olarak belirginleşmemiş bazı maddelerin bulunduğu ortamda çalışmak vb. bu mesleğin ilk göze çarpan riskleri olarak söylenebilir.
Fakat her türlü emniyet ve kurallara uymak, teknik kitaplarda yazan ikazlara ve uyarılara göre hareket etmek mevcut olan riskleri minimize edecektir.

 

31.  Hava Aracı Bakım Lisansı almak için hangi lisanı bilmem gerekiyor?
CEVAP:  Dokümanları takip edip anlayacak kadar İngilizce bilmek gerekiyor.

 

32.  İlk defa uçak bakım teknisyeni lisansı almak için ne gereklidir?
CEVAP: Bunun için;
Talebi belirtir başvuru dilekçesi,
1 adet Form 19M,
Sınav merkezinden alınmış sonuç evrakları (aslı),
Nüfus cüzdan örneği,
2 adet fotoğraf,
Aktif olarak uçak bakımında çalışma deneyimini gösterir logbook kaydı.

 

33.  Herhangi bir bakım kuruluşunda çalışmıyor olsam bile, uçak bakım lisansı modül sınavlarına girebilir miyim?
CEVAP: Evet girebilirsiniz, ancak lisans alabilmek için pratik tecrübe süresini tamamlamanız gereklidir.

 

34.  Modül sınavlarını ne kadar sürede tamamlamam gerekir?
CEVAP:  5 yılda.

 

35.  Modül sınavları hangi kuruluşlarda yapılmaktadır?
CEVAP: SHGM tarafından Sınav Merkezi olarak yetkilendirilmiş olan SHY-147 yetkili Bakım Eğitimi Kuruluşlarında yapılmaktadır. Bugün için bu kuruluşlar; THY, MNG Kara Havacılık Okul Komutanlığı ve Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu’dur.

 

36.  Modül sınavları hangi formatta yapılır?
CEVAP: Modül sınavları çoktan seçmeli ve yazılı olarak yapılmaktadır.

 

37.  Modül sınavlarında başarılı olma şartı nedir?
CEVAP: 100 puan üzerinden 75 puan almak gereklidir.

 

38.  Modül sınavları hangi aralıklarla yapılmaktadır?
CEVAP: Modül sınavları ayda 1 kez yapılmaktadır.

 

39.  Bakım sahasında çalışma deneyimi nasıl kazanılır?
CEVAP: Bakım deneyimi SHY–145 onaylı bakım kuruluşu veya SHY-M onaylı hava işletmesi tarafından işletilen hava araçlarının bakım işlemlerinde çalışarak kazanılır. Bu hava araçlarında kazanılan deneyimi kişi logbook’una kaydeder ve sorumlu bakım merkezinin Kalite Müdürü’ne onaylatır.

 

40.  Lisans almak için gerekli deneyim süreleri ne kadardır?
CEVAP:  Talep edilen kategoriye ve eğitim durumuna göre 5 yıl ile 1 yıl arasında değişmektedir.

 

41.  Teknik bölümlerden mezun olmayan bir kişinin uçak bakım lisansı alabilmesi için gerekli tecrübe süresi ne kadardır?
CEVAP:  Talep edilen kategoriye göre 3 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir.

 

42.  Uçak bakım lisansı alabilmek için gerekli tecrübe süresini nasıl tamamlayabilirim?
CEVAP: SHY-145 yetkili bir bakım kuruluşunda uçak üzerinde çalışarak tamamlayabilirsiniz.

 

43.  Uçak bakım lisansım olmadan uçak tip kursu alabilir miyim?
CEVAP:  Evet. Tip eğitimi veren SHY 147 onaylı bir kuruluştan alabilirsiniz. Kursun lisansa işlenme süresi 2 senedir.

 

44.  Lisansımı kaç yılda bir yeniletmek durumundayım?
CEVAP:  5 senede bir yeniletilmesi gereklidir.

 

45.  Hava Aracı Bakım Lisansı kategorileri nelerdir?
CEVAP:  A, B1, B2, C
Kategori A: Hat bakım mekanik teknisyeni.
Kategori B1: Hava aracı bakım teknisyeni (Mekanik).
Kategori B2: Hava aracı bakım teknisyeni (Aviyonik).
Kategori C: Hava aracı üs bakım mühendisi veya teknisyeni.

 

46.  Hava Aracı Bakım Lisansı alt kategorileri nelerdir?
CEVAP:  Alt kategori A1: Türbin motorlu uçaklar.
Alt kategori A2: Piston motorlu uçaklar.
Alt kategori A3: Türbin motorlu helikopterler.
Alt kategori A4: Piston motorlu helikopterler.
Alt kategori B1.1: Türbin motorlu uçaklar.
Alt kategori B1.2: Piston motorlu uçaklar.
Alt kategori B1.3: Türbin motorlu helikopterler.
Alt kategori B1.4: Piston motorlu helikopterler.

 

47.  Bakım kuruluşunda görev alan bakım personelinde aranacak nitelikler ile bu personele verilecek lisanslara ilişkin usul ve esaslar nerede düzenlenmiştir?
CEVAP:  SHY 66-01 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği.

 

48.  Hava aracı bakım lisansı alacak olan personele verilecek eğitimleri ve sınavları gerçekleştirmek üzere yetki talep eden kuruluşların yetkilendirilmeleri ile uymaları gereken usul ve esaslarını düzenleyen mevzuat nedir?
CEVAP:  SHY-147 Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği

 

Kaynak: SHGM

 

Türkçe