Diller

Stajlar Hakkında Önemli Duyuru

27 Aralık 2017 Çarşamba günü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya okulumuzu temsilen Yüksekokul müdürümüz Prof.Dr. Muhsin Tunay GENÇOĞLU ve Uçak Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE katılmıştır.
Toplantıda güncel birçok konu görüşülmüş ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur. Toplantı sonunda, öğrencilerin stajlarını yapacakları yerlerin temininin tamamen öğrencilerin insiyatifine ve bilgisine bırakılması kararlaştırılmıştır. Duyurulur.

Türkçe